Je hoort vaak zeggen dat er in Nederland geen rangen en standen zijn. Nou, vergeet het.

Bij ons zitten de rangen en standen in de taal. Dat onze Koning vandaag zijn feest viert en nog maar bij 44% van de Nederlanders geliefd is, heeft ook met die taal te maken. Net als het feit dat mevrouw Kaag van de week diep zonk. Maar daarover later.

Taal is de beste verslaggever voor een hoop zaken. De verloedering van het onderwijs bijvoorbeeld. Luister maar regelmatig naar de radio: ’Dat is precies als een hond in de pot kopen,’ hoorde ik van de week zeggen. Een samenvoeging van: ‘de hond in de pot vinden’ en ‘een kat in de zak kopen’.  Blijkbaar worden spreekwoorden en gezegdes er niet meer zo ingeramd als vroeger. Maar ik hoorde ook meneer plechtig verklaren dat dit was als: ’varen tussen Scylla en Charibdis’, nou, nou, moeten we dan denken, die heeft zeker gestudeerd, terwijl het gewoon ‘van de regen in de drup komen’ betekent. Zeg dat dan, dat snappen we tenminste meteen.

Jaren geleden toonde onderzoek aan, dat mensen met een Drents of een Limburgs accent minder kans van slagen hadden in Amsterdam, omdat daar een beetje werd neergekeken op ‘boertjes.’

Iedereen heeft zo zijn vooroordelen bij bepaalde accenten, terwijl een charmant buitenlands accent dan weer geen enkele handicap hoeft te zijn, zie Koningin Maxima, die weliswaar aan populariteit verloor, maar toch nog 61% scoort.

Volgens mij hebben mevrouw Kaag en de Koning met elkaar gemeen dat ze een regentesk Nederlands spreken, dat niet meer van deze tijd is. Vreemd genoeg vind ik zelf niet zo gauw iets ergerlijk, maar als ik mevrouw Kaag hoor zeggen dat ze iets ‘niet voor de bril heeft’ bedoelt ze dan een wc bril, of wat voor bril? Ik had deze uitdrukking nog nooit gehoord en werd er enorm door geirriteerd, vreemd genoeg, hoe komt dat toch?

Misschien is er de dubbele irritatie: ik hoopte zo dat vrouwen alles zouden veranderen en er gebeurt gewoon niks, integendeel, het wordt alleen maar erger. Dat ver verheven voelen boven iedereen, dat maakt me razend. Bij de Koning kan ik het iets beter handelen, want op de een of andere manier denk ik dat hij z’n best doet, en hij is ten slotte op een paleis opgegroeid, dus hij kan er minder aan doen.

Maar al die duur betaalde spinners zouden eens na moeten denken over hoe het bekakte Nederlands van invloed is op de inhoud van wat er gezegd wordt. Maar dat doen die voorlichtingsmedewerkers natuurlijk niet, want die praten precies zo.

inhoud hier

Leuk als je deelt!